FANed reactie op internetconsultatie Franchisewet

In de reactie op het concept-wetsvoorstel geeft FANed aan dat de discussie om te komen tot regelgeving al te lang geduurd heeft. Spoedige invoering van de Franchisewet is gewenst. FANed geeft daarbij nog wel suggesties ter verbetering.
Het wetsvoorstel levert een belangrijke bijdrage aan een evenwichtigere relatie. Belangrijk is dat de breedte van het wetsvoorstel de volledige relatie tussen franchisegever en franchisenemer dekt. Wij staan dan ook positief tegenover de vier deelgebieden, zoals door u omschreven. Er zijn wet een aantal punten die cruciaal zijn voor het bereiken van de beoogde doelstelling van het wetsvoorstel en die derhalve in het voorstel verwerkt dienen te worden.

Lees hier de volledige reactie van FANed

downloaden van een bestand F19.001_-.pdf openen/downloaden...