Wetsvoorstel Franchise versterkt positie franchisenemers en franchisenemersverenigingen

14-12-2018

Het wetsvoorstel franchise dat deze week is gepubliceerd, biedt volgens FANed een versterking van de positie van de franchisenemers en de franchisenemers verenigingen. FANed leest in het wetsvoorstel dat franchisenemersverengiingen een sterkere positie krijgen. Het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers is een van de vier elementie die volgens staatssecretaris Mona Keijzer van EZK cruciaal zijn voor evenewichtige franchiseverhoudingen.

Andere onderdelen waar het wetsvoorstel de nadruk op legt zijn:
  • De precontractuele uitwisseling van informatie.
  • De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  • De beëindiging van de franchisesamenwerking.
     
FANed gaat het wetsvoorstel nog nauwkeurig bestuderen om in de consultatie nog aan- en opmerkingen aan de wetgever aan te reiken. Volgens FANed verdienen een aantal elementen uit de wet nog een nadere uitwerking of toelichting.