Nederlandse Franchise Code (NFC)

Franchising is een fantastische vorm van samenwerking. De kwaliteit van een formule en de kracht van een zelfstandige ondernemer komen erin samen. Om deze succesvolle manier van samenwerking te borgen, is echter wel een gelijk speelveld nodig tussen franchisenemer en franchisegever. Dit ontbreekt nog.

Wetgeving in voorbereiding

Toenmalig minister Kamp van EZ heeft het initiatief genomen om te komen tot een wettelijke verankering van de NFC. Hij heeft dit initiatief door het vallen van het kabinet niet af kunnen ronden.

Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK werkt aan een wetsvoorstel over Franchising. Dat voorstel biedt geen verankering voor de NFC. De door de staatssecretaris noodzakelijk geachte regelingen worden in een wet vastgelegd.

 





NFC: totstandkoming en vervolgstappen 2014-2016
Lees op deze pagina de totstandkoming en vervolgstappen van de NFC in de periode 2014-2016. 


Download hier de Nederlandse Franchise Code (NFC).