Privacyreglement

Dit is het privacyreglement van FANed.

Contactgegevens beheerders van de website
FANed
Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
E-mail: info@faned.nl
Telefoonnummer: (0348) 41 97 71

Gebruik van informatie
FANed gebruikt persoonlijke gegevens van bezoekers alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt door deze bezoekers.

Cookies
Zodra iemand deze website bezoekt, wordt er een Cookie opgeslagen op zijn computer. Deze Cookie wordt door ons uitsluitend gebruikt als een 'vingerafdruk' via welke wij in de gaten kunnen houden hoe vaak iemand deze site bezoekt. Internet browsers bieden doorgaans aan gebruikers de mogelijkheid om Cookies te accepteren of te weigeren. Voor informatie over hoe een gebruiker dit kan instellen, verwijzen wij naar het referentie materiaal van de betreffende software leverancier.

Bezoeken aan onze website
Bezoeken aan onze website worden gemeten met SiteStat. Op hun website kunt u lezen welke gegevens worden verzameld en wat hier mee wordt gedaam. Lees hiervoor de Privacy Policy van SiteStat. Wij verzamelen en bewaren van onze klanten de volgende gegevens gegevens zoals hierboven genoemd, verzameld door SiteStat het type browser en het operating systeem dat de bezoeker gebruikt de top level domeinnaam (.nl, .com, .org, .gov etc.) van de bezoeker het internet adres van de verwijzende site (bv. de hiervoor door de bezoeker bezochte site) het ip-adres van de server van de bezoeker (een ip-adres is een nummer dat uniek is voor de machine via welke een bezoeker verbonden is met het internet: dit is meestal een van de machines van de Internet Service Provider waar de gebruiker abonnee is). Aanvullend hierop worden via het content management systeem dat wij gebruiken de volgende gegevens verzameld de datum en tijd van een bezoek door elke individuele bezoeker *het internet adres van de bezochte pagina's en de bestanden die zijn gedownload*. Deze gegevens worden alleen van geregistreerde bezoekers verzameld, zodra zij zich als zodanig hebben aangemeld. De gegevens die wij verzamelen, worden door ons UITSLUITEND gebruikt voor: statistische analyses, systeembeheer, het verbeteren van de inhoud van de website.

E-mail en adresgegevens
Wij verzamelen alleen adresgegevens en e-mailadressen van individuele bezoekers als zij ons een e-mail bericht sturen of een e-mail formulier invullen (bijvoorbeeld voor een bestelling). Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de bezoeker deze heeft verstrekt. Daarnaast kunnen deze gegevens worden toegevoegd aan een mailing lijst. Dit gebeurt echter alleen als de bezoeker hier zelf om heeft verzocht. In dit geval worden deze gegevens door ons ook gebruikt om rechtstreeks contact te zoeken met deze bezoekers over nieuwe publicaties, acties e.d. De bezoekers kunnen zich op elk gewenst moment van deze mailing lijst laten verwijderen.

Verstrekking van informatie aan derden
Wij verstrekken GEEN persoonlijke informatie aan een derde partij zonder de EXPLICIETE TOESTEMMING van de individuele bezoeker, die PER GEVAL hier altijd over wordt geïnformeerd. Wij garanderen dat persoonlijke informatie in geen enkel ander geval wordt verstrekt aan andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten.

Het verwijderen van gegevens
Wij zullen erop toezien dat persoonlijke gegevens van onze systemen worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn (behalve in het geval van archivering).

Veiligheid
Wij maken altijd gebruik van standaard versleutelingstechnologieën als er gegevens van bezoekers naar en van de webserver worden verzonden.
Wij hebben zoveel mogelijk beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver e.d.) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de website zijn verzameld.

Naleving van dit privacy reglement
Als u van mening bent dat wij ons privacy reglement, zoals dat hier is omschreven, niet naleven, wordt u verzocht om contact op te nemen met FANed.